COLOUREDpencils

red, blue, yellow, black, white; pink, orange, purple. flyflyfly~

Previous Entry Share
ME
art1
nurichandesu
#

Resources: here

My works are available for all, no need to add. But if you want to add me please comment down here. I don't like random adds. At least i have to know who you are and why you want to add me.
This entry is also for free talking by the way.
Beside, please READ THIS before taking any of my works


And of course, thank you all for supporting my works.

  • 1
I like your workss. Can I add you as a friend ?
thx ^^

ừ tớ add cậu rồi í. XD
hình như có qua blog cậu vài lần rồi ấy, mà qên không để ý hí hí. :">

hì hì thế à ;))
tớ thấy tên cậu trong 1 cái community nào đó thấy hay hay qua xem=))
thât may mắnvì cậu cũng là người Việt:)) đỡ phải ùng t.anh :"> tớ dốt t.anh :">
gọi tớ là long, hehe

I love your work! And it's ♥Kyoya in that friends-only banner.

I shall add you once you give me permission. :3

yes of course you can add me. i'll add you back right then. XD
and thanks for loving my works. <333

Minh man wen dc hem :)

được chứ. X) cứ add tớ tớ sẽ add lại. :D

Lâu quá không qua LJ nu <'3 layout dễ thg x'D

ý chời. nu cũng mới bò qa LJ Ki hôm qa hahaha. X)))
cám ơn hí hí. :"> chỗ này nhiều layout đẹp lắm, có mấy cái đẹp ơi là đẹp mà xài private ghét. :(

  • 1
?

Log in

No account? Create an account